Viime kokku maailma
parimad tegijad

Manpower on üks tunnustatumaid personaliettevõtteid maailmas. Meil on üle 70 aasta rahvusvahelist kogemust töötajate värbamise ja renditeenuste alal.

Oleme Eestis alates 2004. aastast aidanud inimestel leida nende elu- ja tööstiiliga sobivaid ametikohti ning ettevõtetel saavutada nende eesmärke.

Meie visioon on luua ja rakendada uuenduslikke tööjõu lahendusi ning teenuseid, aidates oma klientidel olla jätkusuutlikult edukas muutuval tööjõuturul.

Meie väärtused muudavad meid eriliseks


Inimesed

Iga inimene on ainulaadne. Me hoolime inimestest ja saame aru, kui oluline roll on tööl nende elus. Me aitame inimestel saavutada oma potensiaali läbi karjääriplaneerimise, koolituse, nõustamise ja sobiva töö leidmise. Me oskame hinnata kõigi osapoolte – töötajate, kandidaatide ja klientide panust meie edusse. Me väärtustame ja tunnustame kõigi saavutusi.

Tutvu lähemalt

Igapäevategevuses tähendab see tööandjaks olemist sadadele inimestele, kohtumisi sadade klientidega, tuhandete kandidaatidega, kelle kaudu on meil võimalus muuta ühiskonda. Rõhume eetiliste printsiipide järgimise olulisusele, väärilisele töötasule ja töötajate võrdsele kohtlemisele, paindlikkusele ning püüame leida võimalusi riskigruppide tööle rakendamiseks.

Lisaks peame mitmekesisust töökeskonnas elementaarseks ja oleme ka Eestis ühinenud Mitmekesisuse kokkuleppega.


Teadmised

Me jagame oma teadmisi ja kogemusi, et kõik mõistaksid, mis on oluline hetkel ja milline saab olema töömaailm tulevikus. Me oleme avatud värsketele ideedele ja kindlad oma võimes pidevalt õppida. Väärtustame kõrgelt nii kliendi-, kandidaadi- kui töötajapoolset tagasisidet ja võimalust selle kaudu areneda.

Tutvu lähemalt

Igapäevategevuses tähendab see koostööd ülikoolidega, erialaliitudega, erinevate töögruppidega, MTÜ-dega, Töötukassaga ja teiste riigiasutustega. Samuti tähendab, see töötajate pidevat koolitamist, sest peame oluliseks, et igaühel meie organisatsioonis oleks tööalaseks arenguks vajalikud võimalused kergesti kättesaadavad. Pakume koolitusi ja võimalusi oma karjäärialaseks arendamiseks läbi erinevate kanalite. Nendest olulisim on ManpowerGroup´i e-koolituskeskond powerYOU, mis pakub tasuta online koolitusi kõigile meie töötajatele üle maailma.

Innovatsioon

Julgeme olla innovatiivsed ja proovida esimestena uusi lahendusi.
Me ei soovi paigal seista, vaid esitame tavapärasele pidevalt väljakutseid, et leida uusi ja paremaid võimalusi millegi korda saatmiseks.
Meid viib edasi ettevõtlik meelelaad ja kiire reageerimine. Me võtame riske teades, et mitte alati ei saada meid edu, kuid me ei riskeeri kunagi oma klientidega. Me mõistame, et tööjõuturg on pidevas muutumises ning aitame oma klientidel, kandidaatidel ja töötajatel nende muutustega edukalt toime tulla.

Tutvu lähemalt

Igapäevategevuses tähendab see mujal maailmas välja töötatud parimate praktikate kasutamist kohalike ja regionaalsete klientide paremaks teenindamiseks. Meie soov mitte paigal seista ja turu ning selle trendide jälgimine erinevatel tasanditel tagab pideva valmisoleku muutusteks, mis on vajalikud paremate tulemuste saavutamiseks igapäevaselt ja jätkusuutlikuks tegutsemiseks.

Tunnustused


Loe lähemalt
Mitmekesisuse märgis “Austame erinevusi” Manpowerit on tunnustatud kolmandat korda järjest mitmekesisuse märgisega „Austame erinevusi“. Mitmekesisuse märgis on kvaliteedimärk, mis näitab, et ettevõte on atraktiivne tööandja, mis ootab tööle talente sõltumata nende soost või taustast. Märgist “Austame erinevusi” annab välja Eesti Inimõiguste Keskus ja selle on ellu kutsunud Sotsiaalministeerium. Märgis kehtib kaks aastat. Loe ka lähemalt: Personaliettevõttele Manpower väljastati kvaliteedimärgis „Austame erinevusi“.

Loe lähemalt
2022 jagati välja jätkusuutliku ettevõtluse indeksi kvaliteetmärgised ning Manpower pärjati juba seitsmendat aastat järjest kõrgeima taseme ehk kuldmärgisega. Vastutustundliku ettevõtluse indeksit antakse Eestis välja alates 2007. aastast ja lisainformastioon indeksi kohta: www.csr.ee

Loe lähemalt
World`s Most Ethical Company 2022 ManpowerGroup on tunnustatud juba kolmeteistkümnendat aastat Ethisphere Instituudi poolt kui üks maailma eetilisemaid ettevõtteid.

Loe lähemalt
Õiglase kaubanduse sõber Õiglane kaubandus on rahvusvaheline kaubanduslik kokkulepe ning sertifitseerimissüsteem, mis seisab arengumaade väiketootjate huvide eest. Manpower OÜ on samuti õiglase kaubanduse sõber, mille kaudu saame panustada maailma kaubanduse ebavõrdsuse vähendamisele ning eelistame nii palju kui võimalik õiglase kaubanduse sertifikaadiga tooteid.

Loe lähemalt
Aasta õppijasõbralik tööandja 2022 Manpower OÜ kui Tallinna laureaat pälvis „Aasta õppijasõbraliku tööandja 2022“ tunnustuse. Tunnustamise eesmärk on väärtustada elukestvat õppimist ja märgist annavad ühiselt välja Eesti Täiskasvanute Koolitajate Assotsiatsioon Andras, Haridus- ja Teadusministeerium ning Eesti Tööandjate Keskliit.

Liikmelisus